НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

  СИГНАТУРИ

  Подписите на служебните имейли могат да бъдат много полезни за една компания. Именно заради това е важно да се вземе под внимание техния дизайн.
  Съобразяването с насоките на бранда е съществена първа стъпка при проектирането на сигнатурата. Вашето лого на фирмата и цветовете на бранда могат да помогнат за разработването на дизайна и това ще гарантира, че вашата марка се използва правилно.

  Всеки имейл, който изпращате, е възможност получателят да опознае Вашата компания, това е възможност за повишаване на информираността за Вас. Подписите също помагат да се създаде чувство за доверие, ако получателят на имейл разпознае Вашата компания, е по-вероятно да отговори или да се ангажира.

  Ето защо е важно за всички служители да имат добре проектиран имейл подпис, който правилно показва бранда на Вашата компания на всеки имейл, който изпращат.

  Related Projects